Slovensky    English    Deutsch
Chránená dielňa   Jazykové vzdelávanie – Firmy   Preklady   Kurzy pre verejnosť   Lektori   Referencie   Kontakt   Blog

Preklady

 
Cieľom Agentúry vzdelávania je pomôcť klientom kvalitne prezentovať seba alebo svoju firmu v cudzom jazyku. Poskytuje preto preklady a korektúry osobných a firemných dokumentov z/do všetkých svetových jazykov.

Úradné jazykové preklady

Agentúra vzdelávania zabezpečuje úradné preklady, súdne overené preklady s okrúhlou pečiatkou a štátnym znakom. Úradné preklady, často nazývané tiež oficiálne preklady, môže vyhotoviť len prekladateľ poverený a oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR.

Úradné jazykové preklady v Agentúre vzdelávania sú vďaka garancii pravosti a kvalite súdneho prekladu, dostupným cenám a rýchlym dodacím lehotám zo strany klientov veľmi vyhľadávané.
Najčastejšie zabezpečuje úradné preklady diplomov, vysvedčení, živnostenských listov, rodných a sobášnych listov, výpisov z registra trestov, výpisov z obchodného registra, faktúr, zmlúv, smerníc a iných úradných dokumentov.

Neúradné jazykové preklady

Pojem neúradný, a teda bežný preklad, označuje každý preklad textu pre akékoľvek komerčné či nekomerčné účely, ktorý však nie je zhotovený súdnym prekladateľom a nevyžaduje náležitosti súdne overeného prekladu.

Jazykové korektúry

Ak má text čitateľa zaujať alebo istým spôsobom reprezentovať jednotlivca či firmu, musí byť kvalitne pripravený a zbavený akýchkoľvek chýb. Agentúra vzdelávania, preto poskytuje okrem profesionálnych prekladov aj jazykové korektúry slovenských textov pred prekladom. Štandardná jazyková korektúra zahŕňa gramatickú, pravopisnú a štylistickú korektúru.

Výhody poskytované Agentúrou vzdelávania:
 • Vždy je garantovaná pravosť a kvalita prekladu
 • Na základe sledovania cien konkurencie poskytuje cenovo dostupné preklady
 • Poskytuje expresné dodacie lehoty prekladov
Zoznam prekladaných jazykov
Agentúra vzdelávania ponúka preklady z/do bežných svetových jazykov, vrátane ich kombinácii. V prípade neúradného prekladu do iného jazyka, ktorý sa v tomto zozname nenachádza, je možná dohoda.
 • Albánsky jazyk
 • Anglický jazyk
 • Arabský jazyk
 • Arménsky jazyk
 • Bieloruský jazyk
 • Bulharský jazyk
 • Český jazyk
 • Čínsky jazyk
 • Dánsky jazyk
 • Fínsky jazyk
 • Francúzsky jazyk
 • Grécky jazyk
 • Hebrejský jazyk
 • Holandsky jazyk
 • Chorvátsky jazyk
 • Japonský jazyk
 • Latinský jazyk
 • Macedónsky jazyk
 • Maďarský jazyk
 • Moldavský jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Nórsky jazyk
 • Perzský jazyk
 • Poľský jazyk
 • Portugalský jazyk
 • Rumunský jazyk
 • Ruský jazyk
 • Slovenský jazyk
 • Slovinský jazyk
 • Srbský jazyk
 • Španielsky jazyk
 • Švédsky jazyk
 • Taliansky jazyk
 • Turecký jazyk
 • Ukrajinský
 • Vietnamský jazyk
Rýchle odkazy
Agentúra vzdelávania, s.r.o.
Chránená dielňa

Pečnianska 6
851 01 Bratislava

IČ: 46 082 999
DIČ: 2023232695
Chránená dielňa
Jazykové vzdelávanie – Firmy
Preklady
Lektori
Referencie
Kontakt
Blog
Jazykové kurzy
Kurzy účtovníctva
Sledujte nás Newsletter
Prihláste sa k odberu informácii prostredníctvom e-mailu, a buďte vždy informovaný o aktuálnych novinkách, či výhodných ponukách.
© Agentúra vzdelávania 2013, all rights reserved