Slovensky    English    Deutsch
Chránená dielňa   Jazykové vzdelávanie – Firmy   Preklady   Kurzy pre verejnosť   Lektori   Referencie   Kontakt   Blog

Jazykové vzdelávanie – Firmy

 
Rozhodli ste sa motivovať vašich zamestnancov pomocou benefitov, ktoré budú benefitmi aj pre vašu spoločnosť? Narastajúcim trendom súčasnosti je schopnosť dorozumievania sa v cudzom jazyku, a preto Agentúra vzdelávania pripravila kurzy, ktoré pomôžu vašim zamestnancom nadobudnúť jazykové zručnosti efektívne a na profesionálnej úrovni.

Všeobecné jazykové vzdelávanie

Účelom všeobecného jazykového vzdelávania je poskytnutie všeobecných znalostí z cudzieho jazyka, ktoré je možné zúročiť v písomnom i verbálnom styku. Účastníci kurzu rýchlo a efektívne nadobudnú bohatú slovnú zásobu, ktorú využijú nielen v každodennej komunikácii, ale aj v profesionálnom prostredí. Vďaka neustálemu tréningu jazykových zručností sa každý absolvent kurzu zbaví ostýchavosti a získa istotu. Agentúra vzdelávania ponúka všeobecné kurzy v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, maďarskom, španielskom a čínskom jazyku. Ďalšie jazyky zabezpečí na základe dohody s klientom.

Odborné jazykové vzdelávanie

Okrem všeobecného jazykového vzdelávania, ponúka tiež jazykové vzdelávanie pre firmy zamerané na odbornú terminológiu z oblastí, akými sú financie, obchod, právo, marketing, medicína a farmácia, korešpondencia, prezentácie a manažment. Účastník kurzu má na výber zo 4 základných jazykov, a to anglický, nemecký, ruský a čínsky jazyk. Ďalšie kurzy v iných jazykoch zabezpečí Agentúra vzdelávania na základe dohody s klientom.
Akreditované vzdelávacie programy
Pripravíme vám cenovú ponuku na mieru a zohľadníme v nej všetky vaše požiadavky.
Ak máte záujem o cenovú ponuku, vyplňte tento jednoduchý formulár.
Rýchle odkazy
Agentúra vzdelávania, s.r.o.
Chránená dielňa

Pečnianska 6
851 01 Bratislava

IČ: 46 082 999
DIČ: 2023232695
Chránená dielňa
Jazykové vzdelávanie – Firmy
Preklady
Lektori
Referencie
Kontakt
Blog
Jazykové kurzy
Kurzy účtovníctva
Sledujte nás Newsletter
Prihláste sa k odberu informácii prostredníctvom e-mailu, a buďte vždy informovaný o aktuálnych novinkách, či výhodných ponukách.
© Agentúra vzdelávania 2013, all rights reserved