Slovensky    English    Deutsch
Chránená dielňa   Jazykové vzdelávanie – Firmy   Preklady   Kurzy pre verejnosť   Lektori   Referencie   Kontakt   Blog

Chránená dielňa

 

Obsah štatútu

Spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinná zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov.
Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou pre zamestnávateľa, ktorý vo vlastných prevádzkach nemá vhodné pracovné miesta, alebo z iných dôvodov nemôže zamestnávať zdravotne postihnutých občanov, je dodržať povinný podiel zamestnávania týchto občanov náhradným plnením, t.j. zadávaním zákaziek chránenej dielni.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny priznal Agentúre vzdelávania štatút Chránenej dielne 10. októbra 2011 za účelom vytvorenia pracovných príležitostí pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorí pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nie sú schopní nájsť si zamestnanie.

Náhradné plnenie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny priznal Agentúre vzdelávania štatút Chránenej dielne, a ponúka vám tak možnosť využiť náhradné plnenie zadaním jej zákazky v oblasti:
  • Ostatné vzdelávanie, predovšetkým jazykové, počítačové, účtovnícke kurzy a mnohé ďalšie na základe požiadaviek klienta.
  • Neúradné preklady rôznych dokumentov, letákov a web stránok.
Chránená dielňa vystaví faktúru ihneď po dodaní služby a Potvrdenie o poskytnutí služby na účely preukázania náhradného plnenia najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.Kalkulátor na výpočet výšky odvodov a náhradného plnenia


Sumár informácii z udeleného štatútu Chránenej dielne


Výňatok zo Zákona o službách zamestnanosti
Rýchle odkazy
Agentúra vzdelávania, s.r.o.
Chránená dielňa

Pečnianska 6
851 01 Bratislava

IČ: 46 082 999
DIČ: 2023232695
Chránená dielňa
Jazykové vzdelávanie – Firmy
Preklady
Lektori
Referencie
Kontakt
Blog
Jazykové kurzy
Kurzy účtovníctva
Sledujte nás Newsletter
Prihláste sa k odberu informácii prostredníctvom e-mailu, a buďte vždy informovaný o aktuálnych novinkách, či výhodných ponukách.
© Agentúra vzdelávania 2013, all rights reserved